Offerte betalen

Hier komt de handleiding om een offerte te betalen.