Data Integriteitsverklaring

 

We informeren u graag zo eerlijk en duidelijk mogelijk over het verwerken van uw data bij het gebruik van PrismaNote. In het systeem delen gebruikers informatie tussen leveranciers (merken) en retailers EN tussen retailers onderling. Hierdoor heeft het platform de meeste voordelen voor iedere gebruiker. Alleen juweliers met een winkel en zijn leveranciers mogen toetreden tot het systeem. Onderstaand een uiteenzetting van de informatie die wel en niet gedeeld wordt.

Opgeslagen data

In PrismaNote kan de volgende informatie worden opgeslagen:

  • Winkelgegevens
  • Leveranciergegevens
  • Klantgegevens (consumenten data)
  • Productinformatie (horloges, sieraden en overige juweliersproducten)
  • Transactie informatie (inkooporders, reparatie gegevens en verkopen)
  • Voorraad
  • Marketing content van merken

Delen van data tussen leverancier en juwelier

De leverancier en juwelier delen alleen informatie als beide partijen overeengekomen zijn dat de juwelier een merk van de leverancier mag voeren in de winkel.

Winkelgegevens – De leverancier heeft via zijn eigen dashboard inzicht in een lijst van juweliers die zijn merken voeren. In deze lijst staat de naam en adres van de juwelier en welke specifieke merken hij voert van de leverancier.

Leveranciergegevens – Als een juwelier wil inkopen bij de leverancier of contact wil opnemen voor een reparatie heeft hij de beschikking over de gegevens van de leverancier.

Klantgegevens – De juwelier deelt nooit de data van klanten (consumenten) met een leverancier via het systeem. Bij een service (reparatie, speciale bestelling) worden alleen de productinformatie en de gegevens van de juwelier gedeeld. Andersom, kan de leverancier met het uitvoeren van Social Media campagnes nieuwe klantgegevens delen met de juwelier die het dichtst bij de de klant in de buurt zit. De juwelier krijgt geen specifieke NAW-gegevens, maar enkel toegang om een advertentie te laten zien aan dezelfde groep mensen. Hiermee kan de juwelier een groep consumenten uitnodigen voor een winkelbezoek met Social Media campagnes.

Productinformatie – De leverancier stelt alleen zijn productinformatie beschikbaar als de juwelier zijn merk in de winkel voert. Via zijn eigen dashboard heeft de leverancier inzicht in welke juweliers toegang hebben tot de productinformatie van zijn merken. Ook kan de leverancier specifieke producten niet beschikbaar stellen voor een groep juweliers. Hiervoor moet hij het product zelf toevoegen aan de database of de productinformatie van een bestaand product verbeteren. De winkelier heeft juridisch gezien het recht om te laten zien wat hij in zijn winkel beschikbaar heeft. Een relatie tussen leverancier en juweliers is echter ook gebaseerd op vertrouwen. Het blokkeren van de toegang tot productinformatie moet dus aan deze gedachte zijn gekoppeld. Het gaat hierbij om algemene productinformatie, dus bijvoorbeeld inkoopprijzen worden niet gedeeld.

Transactie informatie – Onder transacties vallen reparaties en bestellingen van consumenten en inkooporders. Er zal nooit klantinformatie (van consumenten) gedeeld worden van een transactie tussen juwelier en leverancier.

Voorraad – De status van de voorraad, inkoopprijzen en verkoopprijzen worden niet gedeeld. Wel kan de leverancier de adviesverkoopprijzen delen met de juwelier.

Marketing content – De leverancier kan marketingmateriaal (foto’s, videos en tekst) delen in het systeem, zodat de juwelier dit kan gebruiken om de consument te benaderen. Dit valt in twee categorieën: 1. De leverancier kan blogs maken die de juwelier op zijn website kan tonen. 2. De leverancier kan Social Media posts klaarzetten die juweliers kunnen delen op hun eigen kanalen.

Delen van data tussen juweliers

Juweliers delen alleen algemene informatie (productinformatie, leveranciergegevens en marketing content) met elkaar.  Data over transacties, klantgegevens, verkoopprijzen en voorraad worden niet gedeeld.

Winkelgegevens – De winkelgegevens kunnen juweliers alleen van elkaar zien via een website van de juwelier. Dus niet via het systeem.

Leveranciergegevens – De leveranciergegevens (naam, adres, contactgegevens) zijn beschikbaar voor elke juwelier. Ook elke wijziging door leverancier of juwelier, wordt zichtbaar voor elke juwelier na verificatie van de admin. Eventuele persoonlijke opmerkingen bij een leverancier zijn alleen zichtbaar voor de juwelier die deze geplaatst heeft.

Klantgegevens – Gegevens van consumenten worden niet gedeeld binnen het systeem.

Productinformatie – De productinformatie is beschikbaar voor elke juwelier die het merk voert. Productinformatie kan toegevoegd en gewijzigd worden door de leverancier en juwelier. Na verificatie van de admin is deze informatie voor elke juwelier verbeterd en staat het opgeslagen in de algemene productdatabase. Elke juwelier kan dit product vervolgens toevoegen aan zijn kassa en webshop met zijn eigen inkoopprijs, verkoopprijs en voorraad.

Transactie informatie – Er zal geen transactie informatie (dus inkooporders, reparaties en verkopen) gedeeld worden met andere juweliers.

Voorraad – De voorraadstatus wordt niet gedeeld met andere juweliers.

Marketing content – Marketing content wordt alleen gedeeld tussen leveranciers en juweliers, dus niet tussen juweliers onderling.

Delen van data met de consument

De consument heeft geen toegang tot het PrismaNote systeem. Hij kan geen prijzen per product, juweliers en leveranciers vergelijken. Hij ziet enkel de informatie die elke juwelier op zijn website en social media toont (producten, winkelinformatie en marketing content).

Wat doet PrismaNote met de opgeslagen data?

PrismaNote zal altijd vertrouwelijk omgaan met de opgeslagen data en deze nooit verkopen aan derden. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens. Ons verdienmodel is gebaseerd op het leveren van diensten zoals kassasoftware, websites en marketingtools.

Vragen of opmerkingen?

PrismaNote werkt continu aan een optimaal systeem, waarmee de juwelier en de leverancier beter kunnen samenwerken om de moderne consument van dienst te kunnen zijn. Heeft u vragen of opmerkingen hoe het systeem verbeterd kan worden? Neem vrijblijvend contact op. We horen graag van u.